Privacyverklaring

Algemeen

NMI, gevestigd aan Nieuwe Kanaal 7c, 6709 PA Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de GrasPlan applicatie https://grasplan.nl/zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Nutriƫnten Management Instituut BV https://nmi-agro.nl Nieuwe Kanaal 7c 6709 PA Wageningen nmi@nmi-agro.nl

Verwerkte persoonsgegevens

NMI verwerkt uw persoonsgegevens bij de Grasplan applicatie doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Doel verwerking persoonsgegevens

NMI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

NMI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen bij de GrasPlan applicatie besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NMI) tussen zit.

Bewaring

NMI bewaart uw persoonsgegevens zolang de GrasPlan applicatie beschikbaar is. Dit om ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot uw gegevens.

Delen met derden

NMI verkoopt uw gegevens uit de GrasPlan applicatie niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegegevens kunnen wel gedeeld worden met de door u geselecteerde adviseurs. Dit gebeurt alleen na uw toestemming. Uw gegevens van GrasPlan kunnen wel gebruikt worden voor analyses en publicaties van NMI en / of partners. Deze gegevens zullen dan altijd worden geaggregeerd / geanonimiseerd zodat deze niet te herleiden zijn tot individuele gebruikers.

Gebruik van Cookies

NMI gebruikt voor GrasPlan alleen technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt dit ook hier aanpassen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NMI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nmi@nmi-agro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NMI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Beveiliging

NMI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nmi@nmi-agro.nl.