Grasplan: een intro

Voor de registratie van bemesting, beweiding en graslandbeheer kunt u gebruikmaken van een graslandgebruikskalender. Bemesting en groeiomstandigheden zijn namelijk belangrijk voor de kwaliteit van het gras, of het nu gaat om beweiden of maaien.

GrasPlan is een simpele web-applicatie waarmee deze activiteiten bijgehouden kunnen worden.

GrasPlan maakt het ook mogelijk om natuurbeheersmaatregelen bij te houden die op het perceel worden genomen.

Contact en feedback

GrasPlan is een eerste prototype. Heeft u waardevolle feedback over de applicatie of wensen qua gebruikersvriendelijkheid en functionaliteit, laat het ons weten. Mail uw reactie naar info@grasplan.nl.

GLB-pilot

GrasPlan is in 2020 ingezet binnen de GLB-pilot in Noord-Holland. De ontwikkeling van deze applicatie vond plaats in het kader van de GLB-pilot “Vergroening van waterrijke veenweidegebieden” (2019-2021) en werd mede gefinancierd door de Europese Unie.

Logo van EU Landbouwfonds

Privacy

GrasPlan neemt uw privacy serieus. Als gebruiker van de app kunt u zelf aangeven of een andere partij (zoals het agrarisch collectief) mee mag kijken met de door u ingevulde gegevens. Als ondernemer staat u daarmee zelf aan het stuur: niemand krijgt zomaar uw data te zien. U kun de privacyverklaring van GrasPlan en NMI lezen op de knop beneden.

privacyverklaring

Cookies

De website monitort uw activiteiten om zo de gebruikersvriendelijkheid van de app te verbeteren. Mocht u dat niet willen, dan kunt u dat hieronder uitzetten.